Terapia punktów spustowych

Mobilizacja tkanek miękkich i punktów spustowych bólu

Punkt spustowy to wrażliwe miejsce w obrębie hipertonicznych tkanek, umiejscowione w mięśniach lub na przebiegu ich ścięgien lub powięzi, które jest bolesne pod wpływem ucisku i bywa przyczyną charakterystycznego bólu promieniującego a nawet objawów ze strony autonomicznego układu nerwowego. Zespołowi temu towarzyszy wiele objawów, takich jak ograniczenie zakresu ruchu w stawach, uczucie sztywności mięśni, szczególnie po długich okresach unieruchomienia (na przykład rano po przebudzeniu), czy osłabienie siły mięśniowej.

Aktywne punkty spustowe mogą przyczyniać się do powstawania punktów utajonych, które nie są źródłem odczuwania dolegliwości bólowych lecz wpływają na ograniczenie ruchu w stawach i złą postawę ciała.

Likwidując te punkty, doprowadza się do znacznego zmniejszenie napięcia tkankowego w danym obszarze zaburzenie.

Relizacja: Agencja Reklamowa REKOS - tworzenie stron internetowych, projektowanie graficzne, drukarnia

Facebook