Pracownia hemostazy

Pracownia Hemostazy w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym INTERLAB w Poznaniu oferuje wykonanie pełnego panelu testów przesiewowych pozwalających na zdiagnozowanie chorób układu krwiotwórczego oraz zaburzeń hemostazy. Wśród badań przesiewowych jakimi dysponuje pracownia, znajdują się:

– liczba płytek krwi (PLT, jeden z parametrów morfologii krwi)

– czas APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas k-k)

– czas protrombinowy (czas PT)

– czas trombinowy (czas TT)

– stężenie fibrynogenu

– czas okluzji w aparacie PFA-200

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB zatrudnia lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii, którzy skutecznie diagnozują najczęściej występujące wrodzone skazy krwotoczne: chorobę von Willebranda, zaburzenia czynności płytek krwi, a także: hemofilię A i B, nosicielstwo hemofilii oraz rzadziej występujące defekty innych czynników krzepnięcia: II, V, VII, X, XI, XII, XIII. Możliwa jest też diagnostyka nabytych skaz krwotocznych, które są związane ze stosowaniem leków przeciwkrzepliwych, nabytej hemofilii, obecności inhibitorów czynników krzepnięcia, nabytego zespołu von Willebranda, a także powikłań krwotocznych towarzyszących innym schorzeniom.

Druga duża grupa badań w zakresie hemostazy, które przeprowadza nasza Pracownia,
to diagnostyka trombofilii, czyli wrodzonej lub nabytej skłonności do występowania zakrzepicy. Trombofilia może być przyczyną występowania zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych lub innych naczyń krwionośnych, udarów niedokrwiennych mózgu, zawałów serca, a także poronień nawykowych. Osoby z trombofilią mogą być obarczone zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy w sytuacjach takich jak: ciąża, stosowanie antykoncepcji hormonalnej i hormonalnej terapii zastępczej w okresie menopauzy, długotrwałe unieruchomienie, długa podróż czy zabiegi operacyjne.

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB to jeden z ośrodków działających pod nadzorem ECAT FOUNDATION, holenderskiej instytucji zajmującej się kontrolą jakości badań laboratoryjnych z zakresu hemostazy. Wyróżnia nas to na tle konkurencyjnych placówek, dzięki czemu nasi pacjenci zyskują pewność, że nasza klinika to najlepszy adres, pod którym znajdą opiekę hematologiczną i usługi na najwyższym poziomie. Wizyta w Pracowni to nie tylko okazja do wykonania diagnostyki hematologicznej, ale również możliwość znalezienia się pod specjalistyczną opieką lekarzy hematologów. Dlatego Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB to dobry adres dla pacjentów, którym zależy na skutecznym leczeniu i opiece na najwyższym poziomie.

GRUPY BADAŃ

TROMBOFILIA NABYTA (tzw. APS)

BADANIA

ANTYKOAGULANT TOCZNIA (LA1, LA2, LUPUS ANTICOAGULANT)

PRZECIWCIAŁA ACA w klasach IgG i IgM (p/c ANTYKARDIOLIPINOWE)

PRZECIWCIAŁA-B2GPI w klasie IgG (p/c PRZECIWKO B-2-GLIKOPROTEINIE I IgC)

TROMBOFILIA WRODZONA

BIAŁKO C
BIAŁKO S
APCr (ODPORNOŚĆ NA AKTYWOWANE BIAŁKO C)
ANTYTROMBINA
CZYNNIK VIII
MUTACJA LEIDEN W GENIE CZYNNIKA V (FVL, CZYNNIK V LEIDEN)
POLIMORFIZM GENU PROTROMBINY (PTH)
HOMOCYSTEINA

TESTY PRZESIEWOWE HEMOSTAZY

CZASY: APTT, PT, TT
FIBRYNOGEN
PFA-200

CHOROBA VON WILLEBRANDA

vWF:Ag  (ANTYGEN VON WILLEBRANDA)
vWF:RCo – (AKTYWNOŚĆ CZYNNIKA VON WILLEBRANDA, KOFAKTOR RYSTOCETYNY)
CZYNNIK VIII
PFA-200 (CZAS OKLUZJI W APARACIE PFA-200)
TEST RIPA (AGREGACJA PŁYTEK KRWI Z 2 STĘŻENIAMI RYSTOCETYNY)
CZASY: APTT, PT, TT, FIBRYNOGEN

POZOSTAŁE SKAZY KRWOTOCZNE

TEST KOREKCJI APTT i PT
FIBRYNOGEN
AKTYWNOŚĆ CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA: II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII
MIANO INHIBITORA CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA

OCENA FUNKCJI PŁYTEK KRWI

AGREGACJA Z RYSTOCETYNĄ (2 STĘŻENIA)
AGREGACJA Z ADP (2 STĘŻENIA)
AGREGACJA Z KOLAGENEM (2 STĘŻENIA)
AGREGACJA Z TROMBINĄ
AGREGACJA Z KWASEM ARACHIDONOWYM
AGREGACJA Z EPINEFRYNĄ

OCENA AKTYWACJI UKŁADU FIBRYNOLIZY

FIBRYNOGEN
D-DIMER
PLAZMINOGEN
ALFA – 2 – ANTYPLAZMINA
LIZA SKRZEPU EUGLOBULIN
RETRAKCJA SKRZEPU

TROMBOELASTOMETRIA W SYSTEMIE ROTEM

EXTEM – łagodna aktywacja zewnątrzpochodnego mechanizmu krzepnięcia
INTEM – łagodna aktywacja wewnątrzpochodnego mechanizmu krzepnięcia
FIBTEM – łagodna aktywacja zewnątrzpochodnego mechanizmu hemostazy w obecności inhibitora płytkowego
APTEM – łagodna aktywacja zewnątrzpochodnego mechanizmu krzepnięcia w obecności inhibitora fibrynolizy

KONTROLA LECZENIA PRZECIWKRZEPLIWEGO

WSKAŹNIK INR (OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA DOUSTNYMI ANTYKOAGULANTAMI – WARFARYNA, ACENOKUMAROL)
AKTYWNOŚĆ ANTY-Xa (OCENA STĘŻENIA LEKÓW: HEPARYN DROBNOCZĄSTECZKOWYCH – CLEXANE, NEOPARINE ; BEZPOŚREDNICH DOUSTNYCH ANTYKOAGULANTÓW – XARELTO, ELIQUIS)

POZOSTAŁE BADANIA

ERYTROPOETYNA
HIT (p/c PRZECIWKO KOMPLEKSOWI HEPARYNA/PF4)
MUTACJA JAK2
TEST GENERACJI TROMBINY (TGT)

Relizacja: Agencja Reklamowa REKOS - tworzenie stron internetowych, projektowanie graficzne, drukarnia

Facebook