Diagnostyka trombofilii i zakrzepicy

Trombofilia

Trombofilią nazywamy wrodzone lub nabyte zaburzenie mechanizmu hemostazy usposabiające do wystąpienia zakrzepicy żylnej, zakrzepicy tętniczej lub niepowodzeń ciąży.

Przyczyny trombofilii

Uznane przyczyny trombofilii:

Wrodzona trombofilia

 • Niedobór antytrombiny
 • Niedobór białka C
 • Niedobór białka S
 • Mutacja A1691G genu czynnika V (Arg506Glu) (czynnik V Leiden)
 • Mutacja (polimorfizm) G20210A genu protrombiny

Nabyta trombofilia

 • Zespół antyfosfolipidowy
 • Zwiększona aktywność czynnika VIII
 • Hiperhomocysteinemia

Najczęstszą przyczyną wrodzonej trombofilii u osób rasy białej jest czynnik V Leiden. W Polsce mutację tę wykryto u ~5% ludności i u ~ 20% pacjentów z przebytą zakrzepicą żył głębokich przed 45 r. życia. Następną co do częstości występowania przyczyną trombofilii  jest polimorfizm G20210A genu protrombiny – w polskiej populacji u ~2% osób zdrowych i u ~9% pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (zakrzepicą żył głębokich i/lub zatorowością płucną) w wywiadzie. U <0,5% populacji występują mutacje powodujące niedobór antytrombiny, niedobór białka C lub niedobór białka S.

Trombofilia może być też skutkiem defektu wielogenowego. U blisko 15% chorych z zakrzepicą żylną występują ≥2 rodzaje wrodzonej trombofilii.

Mniej poznane przyczyny wrodzonej trombofili to zwiększona aktywność czynnika VIII (>150%)  i dysfibrynogenemie.

Pewną przyczyną nabytej trombofilii jest obecność przeciwciał antyfosfolipidowych, mogących powodować wystąpienie zespołu antyfosfolipidowego -APS, prawdopodobnymi – nabyte zwiększenie aktywności czynnika VIII >150% i hiperhomocysteinemia.

W Pracowni Hemostazy jest możliwe wykonanie w pełnym zakresie badań  w kierunku wrodzonej i nabytej trombofilii.

Zestaw badań laboratoryjnych

stosowany w Pracowni Hemostazy w diagnostyce wrodzonej i nabytej trombofilii

 • Aktywność antytrombiny
 • Aktywność białka C
 • Stężenie wolnego białka S
 • APC-r*
 • Mutacja G20210A genu protrombiny
 • Aktywność czynnika VIII
 • Przeciwciała antyfosfolipidowe:

antykoagulant toczniowy (obowiązkowe 2 metody),

przeciwciała antykardiolipinowe klasy IgG i IgM,

przeciwciała przeciwko β2 glikoproteinie klasy IgG i IgM

*Oporność na aktywowane białko C (APC-r) w > 90% jest wynikiem mutacji Leiden genu czynnika V, jest badaniem tańszym. Jeśli wynik APC-r jest nieprawidłowy, należy wykonać badanie w kierunku mutacji Leiden genu czynnika V.

Diagnostyka zakrzepicy żył głębokich lub niedrożności naczyń tętniczych

 • dimer-D  -test oceniający prawdopodobieństwo wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich i/lub zatorowość płucna)
 • USG dopplerowskie badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy albo niewydolności zastawkowej. Jest to badanie całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, nie potrzeba do niego specjalnych przygotowań, można je wielokrotnie powtarzać. Na skórę w czasie USG doppler w badanym miejscu nakładany jest żel wspomagający przenikanie ultradźwięków. Lekarz przesuwa po skórze głowicę ultrasonografu. Całe USG doppler trwa kilkanaście minut.
 • USG dopplerowskie badanie tętnic kończyn dolnych pod kątem niedokrwienia kończyn dolnych
 • USG dopplerowskie badanie tętnic szyjnych i kręgowych pod kątem obecności zmian miażdżycowych i zwężeń (ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu)

Relizacja: Agencja Reklamowa REKOS - tworzenie stron internetowych, projektowanie graficzne, drukarnia

Facebook