Diagnostyka skaz krwotocznych

Przyczyny skaz krwotocznych są bardzo zróżnicowane, podobnie jak ich obraz kliniczny – od punkcikowatych wybroczyn na skórze do ciężkich, uogólnionych, zagrażających życiu krwawień. Zaburzenia krzepnięcia często występują rodzinnie, a także mogą towarzyszyć innym chorobom. Dlatego rozpoznawanie skaz krwotocznych wymaga  odpowiednio ukierunkowanych badań laboratoryjnych.

Pracownia Hemostazy wykonuje  w pełnym zakresie „przesiewowe” testy układu hemostazy:  liczba płytek krwi, czas protrombinowy (PT), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czas trombinowy (TT),  czas okluzji w aparacie PFA-100  oraz  specjalistyczne badania hemostazy.  Diagnozuje najczęściej występujące wrodzone skazy krwotoczne : chorobę von Willebranda, hemofilię A i hemofilię B, nosicielstwo hemofilii,  oraz rzadziej występujące wrodzone defekty innych czynników krzepnięcia  – np. defekt czynników V, VII, X, XI, XII, XIII. Możliwa jest również diagnostyka  wrodzonych zaburzeń czynności płytek krwi oraz nabytych skaz krwotocznych związane ze stosowaniem leków przeciwkrzepliwych,  nabytej hemofilii, obecności inhibitorów czynników krzepnięcia, nabytego zespołu von Willebranda, powikłań krwotocznych w niewydolności wątroby, w niewydolności nerek i w innych chorobach.

Relizacja: Agencja Reklamowa REKOS - tworzenie stron internetowych, projektowanie graficzne, drukarnia

Facebook