Cennik

BADANIA HEMATOLOGICZNE

1.

MORFOLOGIA

9,00

2.

LEUKOCYTY

9,00

3.

OB

6,00

4.

PŁYTKI  KRWI

9,00

5.

RETIKULOCYTY

10,00

6.

ROZMAZ  KRWI  OBWODOWEJ

10,00

7.

APTT  (Czas kefalinowo-kaolinowy)   (cz.k-k)

9,00

8.

WSKAŹNIK PROTROMBINOWY  (PT)

9,00

9.

CZAS TROMBINOWY (TT)

40,00

10.

ŻELAZO

10,00

11.

WCHŁANIANIE ŻELAZA po obciążeniu preparatem żelaza

33,00

12.

ŻELAZO z całkowitą zdolnością wiązania TIBC i stopniem wysycenia

24,00

13.

FERRYTYNA

35,00

14.

TRANSFERYNA

45,00

15.

ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY

60,00

16.

PRZECIWCIAŁA  anty-Rh

31,00

17.

HAPTOGLOBINA

35,00

18.

GEN BCR/ABL  (BCRP210)

535,00

19.

WITAMINA B12

42,00

20.

KWAS FOLIOWY

38,00

21.

EPO  stężenie (ERYTROPOETYNA)

90,00

22.

GRUPA KRWI  i  Rh

31,00

23.

ODCZYN Coombsa bezpośredni i pośredni (DAT)

43,00

GOSPODARKA LIPIDOWO-WĘGLOWODANOWA

1. CHOLESTEROL CAŁKOWITY 10,00
2. HDL – CHOLESTEROL 10,00
3. LDL – CHOLESTEROL  bezpośredni zmierzony 33,00
4. LDL – CHOLESTEROL wyliczany 3,00
5. TRÓJGLICERYDY 10,00
6. PROFIL  LIPIDOWY 33,00
7. GLUKOZA W SUROWICY 7,00
8. LIPOPROTEINA A  (Lpa) 45,00
9. HOMOCYSTEINA 42,00

BADANIA WĄTROBOWE

1.

ALBUMINY

20,00

2.

BILIRUBINA CAŁKOWITA – wolna

8,00

3.

BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA – związana

15,00

4.

ALAT (transaminaza alaninowa)

8,00

5.

ASPAT (transamizanza asparginowa)

8,00

6.

LDH (dehydrogenaza mlecznowa)

17,00

7.

GGTP (gammaglutamylo transpeptydaza)

12,00

8.

FOSFATAZA ZASADOWA (AP)

12,00

9.

FOSFATAZA KWAŚNA (AcP)

16,00

10.

BIAŁKO CAŁKOWITE

7,00

11.

ELEKTROFOREZA BIAŁEK KRWI

21,00

12.

HBs  Ag: – antygen

22,00

13.

PRZECIWCIAŁA anty-HBs

35,00

14.

PRZECIWCIAŁA anty-HCV

41,00

15.

PRZECIWCIAŁA anty-HBc

40,00

16.

PRZECIWCIAŁA anty-HBe

40,00

17.

HAV p/ciała WZW typu A

50,00

18.

KWASY ŻÓŁCIOWE

26,00

19.

PANEL WĄTROBOWY  – Autoimmunologia

190,00

20.

CERULOPLAZMINA

47,00

BADANIA TRZUSTKOWE

1. AMYLAZA  W  SUROWICY 10,00
2. AMYLAZA  W  MOCZU 10,00
3. LIPAZA 25,00

BADANIA NERKOWE

1. MOCZNIK 9,00
2. KREATYNINA 9,00
3. KWAS MOCZOWY 9,00

BADANIA MOCZU I KAŁU

1. BADANIE OGÓLNE MOCZU 8,00
2. CUKIER W MOCZU (ilościowo) 7,00
3. BIAŁKO W MOCZU (ilościowo) 7,00
4. PRÓBA ADDISA – HAMBURGERA 10,00
5. BADANIE OGÓLNE KAŁU 11,00
6. BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ 16,00
7. BADANIE KAŁU NA PASOŻYTY 16,00

ELEKTROLITY

1. SÓD,  POTAS 12,00
2. WAPŃ CAŁKOWITY 9,00
3. WAPŃ  ZJONOZOWANY (krew pobrana na heparynę) 25,00
4. MAGNEZ 9,00
5. FOSFORANY NIEORGANICZNE 13,00
6. CHLORKI 6,00
7. MIEDŹ 35,00
8. LIT 30,00
9. CYNK 80,00

DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ / AUTOIMMUNOLOGIA

1. PRZECIWCIAŁA  p/JĄDROWE (ANA) 60,00
2. PRZECIWCIAŁA  p/JĄDROWE (ANA Profil 3) 220,00
3. APCA, IF – PRZECIWCIAŁA     p/kom. okładzinowym  żołądka i czynnikowi wewnętrznemu Castle`a 110,00
4. PRZECIWCIAŁA  p/ DWUNICIOWEMU DNA ds. DNA 46,00
5. ANCA IF PRZECIWCIAŁA  p/ cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych 110,00
6. AMA IF PRZECIWCIAŁA  anty-MITOCHONDRIALNE 110,00

BADANIA REUMATYCZNE

1. CZYNNIK REUMATOIDALNY – (RF)  (lateks) 16,00
2. PRZECIWCIAŁA  anty-CCPP 60,00
3. BIAŁKO  C– REAKTYWNE  (CRP) ilościowo 20,00
4. ASO  ilościowo 20,00
5. ODCZYN WAALERA – ROSE’go (lateks) 20,00

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

1. TSH 28,00
2. FT3 (wolne T3) 28,00
3. FT4 (wolne T4) 28,00
4. Anty TG (p-ciała przeciw  tyreoglobulinie) 41,00
5. Anty TPO (p-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 35,00
6. TYREOGLOBULINA 41,00
7. TRAK   (Trab) 60,00

HORMONY PŁCIOWE

1. ESTRADIOL 28,00
2. FSH (folitropina) 28,00
3. LH (lutropina) 28,00
4. PRG (progesteron) 28,00
5. PRL (prolaktyna) 28,00
6. TESTOSTERON 31,00
7. TESTOSTERON wolny 75,00
8. SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 48,00
9. DHEA-SO4 (siarczan dehydroepiandrostendionu) 50,00
10. HCG – beta ilościowo (gonadotropina kosmówkowa ludzka) 36,00
11. ESTRIOL wolny 40,00
12. AMH –(anty- Müllerowski hormon), ocena rezerwy jajnikowej 165,00

DIAGNOSTYKA INFEKCJI / PASOŻYTY

1. TOKSOKAROZA 90,00
2. TOKSOPLAZMOZA – IgG 35,00
3. TOKSOPLAZMOZA – IgM 35,00
4. TOKSOPLAZMOZA  widność 85,00
5. CYTOMEGALIA  – IgG  (anty-CMV IgG) 40,00
6. CYTOMEGALIA – IgM  (anty-CMV IgM) 40,00
7. CYTOMEGALIA awidność 100,00
8. HIV (z antygenem P 24) 35,00
9. BRUCELOZA (lateks) – 2 klasy 90,00
10. MONONUKLEOZA  (latex) 25,00
11. MONONUKLEOZA IgG   (anty-EBV IgG) 45,00
12. MONONUKLEOZA IgM  (anty-EBV IgM) 45,00
13. BORELIOZA IgG 46,00
14. BORELIOZA IgM 46,00
15. RÓŻYCZKA IgG 39,00
16. RÓŻYCZKA IgM 39,00
17. HELICOBACTER PYLORI – test  ilościowy 39,00
18. HERPES 1 i 2 IgG (test jakościowy) 80,00
19. YERSINIA (IgG, IgM, IgA)- za 1 klasę 60,00
20. CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 47,00
21. CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 47,00
22. Badania w kierunku BĄBLOWCA 65,00

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

1. C-peptyd 37,00
2. INSULINA 37,00
3. HEMOGLOBINA GLIKOWANA  (HbA1c) 32,00
4. TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ – za trzy pobrania 21,00
5. GLUKOZA DO TESTU OBCIĄŻANIA 4,00

POZOSTAŁE HORMONY

1. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 30,00
2. KORTYZOL 43,00
3. PARATHORMON 43,00
4. HORMON WZROSTU 55,00

OSTEPOROZA

1. PYRYLINKS – D (marker resorpcji kości) 70,00
2. OSTEOKALCYNA (marker tworzenia kości) 57,00

DIAGNOSTYKA KIŁY

1. VDRL 12,00
2. FTA /FTA  ABS 39,00

BAKTERIOLOGIA

1. POSIEW MOCZU 23,00
2. POSIEW KAŁU 32,00
3. POSIEW NASIENIA 48,00
4. POSIEW ZE ZMIANY TRĄDZIKOWEJ 42,00
5. POSIEW Z RANY POWIERZCHNIOWEJ 28,00
6. POSIEW WYMAZU ZE SKÓRY (NOSICIELSTWO) 28,00
7. POSIEW WYDZIELINY ROPNEJ 42,00
8. POSIEW WYMAZU Z UCHA ZEWNĘTRZNEGO-TLENOWO 30,00
9. POSIEW WYMAZU Z GARDŁA 31,00
10. POSIEW Z WYMAZU Z NOSA 31,00
11. ANTYBIOGRAM- ZA KAŻDY 20,00
12. MYKOGRAM 30,00

INNE BADANIA

1. IMMUNOGLOBULINY IgA 30,00
2. IMMUNOGLOBULINY IgG 30,00
3. IMMUNOGLOBULINY IgM 30,00
4. IMMUNOGLOBULINY IgE całkowite 30,00
5. PRZECIWCIAŁA  przeciw-GLIADYNIE(GAF-3X) IgA , IgG- za 1 klasę 60,00
6. PRZECIWCIAŁA  przeciw-TRANSGLUTAMINAZIE  IgA, IgG – za 1 klasę 55,00
7. TROPONINA I 32,00
8. CK (kinaza fosfokreatynowa) 15,00
9. CK-MB (izoenzym kinazy fosfokreatynowej) 20,00
10. HOMOCYSTEINA 42,00
11. IMMUNOCYTOMETRIA 200,00
12. BADANIA BIAŁKOWE W KIERUNKU GAMMAPATII  MONOKLONALNEJ 310,00
13. WOLNE ŁAŃCUCHY LEKKIE KAPPA +LAMBDA W SUROWICY 200,00
14. ŁAŃCUCHY LEKKIE W MOCZU (BIAŁKO BENCE-JONESA – ILOŚCIOWO, IMMUNOLOGICZNIE) 80,00
15. ŁAŃCUCHY KAPPA-ILOŚCIOWO W SUROWICY (LUB W MOCZU) 50,00
16. ŁAŃCUCHY KAPPA+LAMBDA ILOŚCIOWO W SUROWICY (LUB W MOCZU) 80,00
17. ŁAŃCUCHY LAMBDA – ILOŚCIOWO WSUROWICY (LUB W MOCZU) 50,00
18. IMMUNOFIKSACJA/immunoelektroforeza w surowicy krwi 80,00
19. WITAMINA D3 – 25OH 60,00

MARKERY NOWOTWOROWE

1. TPSA (całkowite) 37,00
2. FPSA (wolne) 48,00
3. HCG – beta wolne (gonadotropina kosmówkowa) 36,00
4. CEA (antygen karcinoembrionalny) 30,00
5. AFP (alfa-fetoproteina) 30,00
6. Ca – 15,3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc) 40,00
7. Ca – 125 (m.in. marker raka jajnika) 40,00
8. Ca – 19,9 (m.in. marker nowotworu przewodu pokarmowego) 47,00
9. HE-4 (rak szyjki macicy) 120,00
10. ROMA (Ca-125 + HE-4) stopień złośliwości 155,00
11. β2-MIKROGLOBULINA 70,00
Lp. BADANIE CENA (zł)
1. APTT 30,00
2. Czas protrombinowy 30,00
3. Czas trombinowy 40,00
4. Liza skrzepu euglobulin 20,00
5. Retrakcja skrzepu 10,00
6. Fibrynogen ( stężenie ) 15,00
7. FDP -produkty degradacji fibrynogenu/fibryny 40,00
8. D-dimer 46,00
9. FII ( aktywność ) 160,00
10. FV ( aktywność ) 165,00
11. FVII ( aktywność ) 170,00
12. FVIII (aktywność) 150,00
13. FIX (aktywność ) 150,00
14. FX ( aktywność ) 165,00
15. FXI (aktywność) 160,00
16. FXII (aktywność ) 160,00
17. FXIII (aktywność) 150,00
18. Test korekcji czasu APTT/PT 60,00
19. Miano inhibitora czynników krzepnięcia 450,00
20. Alfa2-antyplazmina (aktywność) 140,00
21. Plazminogen (aktywność) 65,00
22. Agregacja płytek z rystocetyną (2 stężenia) 85,00
23. Agregacja płytek z trombiną+ wydzielanie ATP 150,00
24. Agregacja płytek z ADP (2 stężenia)+ wydz. ATP 100,00
25. Agregacja płytek z kolagenem (2stężenia)+ wydz. ATP 75,00
26. Agregacja płytek z kwasem arachidonowym + wydz. ATP 60,00
27. Agregacja płytek z epinefryną+ wydzielanie ATP 50,00
28. Agregacja pełna płytek+ wydzielanie ATP 300,00
29. Czynnik von Willebranda (stężenie) vWF:Ag 110,00
30. Kofaktor rystocetyny (aktywność) vWF:RCo 170,00
31. Test wiązania kolagenu (aktywność) vWF:CBA 60,00
32. PFA 100 (pochodna czasu krwawienia) 125,00
33. APCr (oporność na aktywowane białko C ) 130,00
34. Białko C (aktywność) 65,00
35. Wolne białko S (stężenie) 75,00
36. Antytrombina (aktywność) 45,00
37. Antykoagulant tocznia (La1, La2, APTT z  Actinem) 130,00
38. Przeciwciała antykardiolipinowe (ACA ) IgG,  IgM 60,00
39. Przeciwciała przeciwko glikoproteinie I (B2GPI,IgG) 50,00
40. Wykrywanie przeciwciał antyfosfolipidowych APS,zestaw ( antykoagulant tocznia +ACA+B2GPI) 180,00
41. Anty-Xa (aktywność ) 150,00
42. HIT 200,00
43. INTEM 85,00
44. EXTEM 85,00
45. APTEM 120,00
46. FIBTEM 120,00
47. HAPTEM 120,00
48. Test Generacji Trombiny (TGT) 120,00
49. Izolacja DNA 30,00
50. Mutacja genu czynnika V  (czynnik V Leiden) 250,00
51. Polimorfizm (mutacja) genu  protrombiny G20210A 260,00
52. Mutacja genu JAK2 V617F 160,00

Relizacja: Agencja Reklamowa REKOS - tworzenie stron internetowych, projektowanie graficzne, drukarnia

Facebook